top of page

Wyłączenia z odpowiedzialności:

 

1. Ostrzeżenie dotyczące treści

Bezpłatne i swobodnie dostępne treści tej strony zostały stworzone z największą starannością. Dostawca tej strony internetowej nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność i aktualność bezpłatnych i ogólnodostępnych porad i informacji. Uwagi oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię świadczeniodawcy. Sam fakt, że dostępne są wolne i swobodnie dostępne treści, nie stanowi stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą; w tym względzie brak jest woli prawnej dostawcy.

 

2. Linki zewnętrzne

Ta strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów. Przy pierwszym uruchomieniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził ich zawartość pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca przyjmuje treści znajdujące się za odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie można oczekiwać od usługodawcy, że będzie stale sprawdzał linki zewnętrzne bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli jednak zostaną ujawnione przypadki naruszenia prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

 

3. Prawa autorskie

Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treść i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega konsekwencjom prawnym. Dozwolone jest jedynie sporządzanie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

 

Prezentacja tej strony internetowej w zewnętrznych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

 

4. Specjalne warunki użytkowania

Jeżeli odrębne warunki dla poszczególnych użytkowań tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustaleń zawartych w punktach od 1. do 4., to w odpowiednim miejscu będzie to wyraźnie zaznaczone .W takim przypadku dla każdego pojedynczego wykorzystania obowiązują odrębne warunki użytkowania strony internetowej

 

Opracowano na podstawie: www.juraforum.de

bottom of page