top of page

Mateusz Miasojed

Mateusz (4).jpg

W roku 2009 ukończyłem z wyróżnieniem kierunek budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Ponad sześć lat zbierałem doświadczenie w firmie będącej jednym z liderów budownictwa na świecie. Poznałem procesy budowlane obiektów różnego typu zarówno od strony Generalnego Wykonawcy, jak i projektanta. Odbyłem liczne szkolenia z zakresu specjalistycznego oprogramowania branżowego, pracowałem w zespole wdrażającym technologię BIM w firmie, opracowywałem liczne projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe i zamienne. Zajmowałem się szeroko pojętą optymalizacją konstrukcji.

Następnym etapem rozwoju zawodowego była pięcioletnia praca w biurze projektowym, początkowo, jako projektant głównych konstrukcji nośnych, następnie lider projektów a ostatecznie lider zespołu konstrukcyjnego. zajmowałem się wdrażaniem technologii BIM, systemu kontrolingowego i zarządzania dokumentacją oraz utrzymaniem systemu informatycznego w firmie. Ponadto, odpowiadałem za kontakt z klientami polskimi oraz zagranicznymi.

Na podstawie tak zdobytego doświadczenia oraz sieci kontaktów, w połowie 2019r otworzyłem własne biuro projektowe, gdzie kontynuuję realizację wyzwań inżynierskich, dostarczam wsparcie projektowe oraz doradcze moim klientom.

bottom of page